شخص

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. شخص

سبک کارتی

علی نوری

پایه گذار

سعید محمدی

توسعه دهنده ارشد

سبک فلت

حامد بهرام نیا

توسعه دهنده اصلی

سمیرا اسدی

طراح سایت

وحید عزیزی

مدیر پشتیبانی